Екологічне право

Екологічне право визначається, як система норм і принципів права, якими регулюються і охороняються суспільні відносини, що стосуються охорони навколишнього природного середовища. Вони ж регулюють раціональне використання природних ресурсів. Суб’єкти екологічних відносин – це сторони, між якими вони виникли.

Екологічне право – система правовідносин

Екологічними правовідносинами називають складну сферу суспільних відносин, що охоплюють відносини щодо використання, відтворення та охорони різних об’єктів природи як в цілому, так і частково. Кожна група екологічних правовідносин регулюється і охороняється відповідним видом норм і принципів права, а також галуззю законодавства. Всі вони тісно пов’язані між собою і складають єдину систему екологічного законодавства.

Зелена енергетика

Основним принципом використання відновлюваної енергії є її вилучення з енергетичних ресурсів, які є невичерпними:

 • сонячного світла;
 • водних потоків;
 • вітру;
 • припливів;
 • геотермальної теплоти.

У зв’язку із зростанням популярності використання альтернативної енергії на енергетичному ринку України з’явилося безліч великих і малих її виробників. Енергетичний бізнес передбачає виробництво, транспортування і постачання електроенергії споживачу. Діяльність в цій специфічній сфері повинна здійснюватися відповідно до існуючих норм екологічного законодавства.
Я являюсь компетентним фахівцем в галузі відновлюваної енергетики і надаю послуги, які полягають в:

 • консультуванні і юридичному супроводі клієнта при купівлі об’єктів зеленої енергетики;
 • допомоги в отриманні необхідних дозволів;
 • юридичній експертизі дозвільних документів і ліцензій.

Енергія з відходів

Поняття екології тісно пов’язане з питанням утилізації побутових відходів. На сьогоднішній день способів утилізації три: поховання, спалювання і переробка. Прагнення до використання енергозберігаючих технологій завдяки їх екологічності та безпеки стає все більш популярним.
Будівництво сміттєспалювальних заводів нового покоління, розвиток енергетичних компаній на основі переробки відходів на спеціалізованих полігонах – шлях до зниження обсягів захоронення сміття. Залучаючи у вторинний оборот відходи, непридатні до повторної переробки, можна уникнути шкоди, що завдається навколишньому середовищу сміттєзвалищами і полігонами. Виробництво біогазу з відходів дозволить забезпечувати паливом ТЕС або промислові підприємства або використовувати його для опалення в холодну пору року. Також енергетичні компанії можуть виробляти електроенергію і продавати її споживачу.
Я маю великий досвід і знання в сфері альтернативної енергетики, що дозволяє мені надавати такі види юридичних послуг зі складних питань.

 1. Під час укладання угод. Надаються консультації з питань, що охоплюють аспекти енергетичних проектів і угод. Допомога в здійсненні покупки об’єктів.
 2. В регуляторних питаннях. Консультації в сфері відносин з регулюючими державними органами. Підтримка в отриманні необхідних ліцензій і дозволів.
 3. Проектний консалтинг. Допомога в отриманні дозволів на реалізацію проекту. Консультування у фінансовій, юридичній, технологічної, технічної, експертної діяльності, що стосується сфери альтернативної енергетики. Супровід у взаємодії з урядовими структурами.
 4. Здійснення юридичної експертизи дозвільних документів.

Облаштування та упорядкування малих водойм

Правові відносини в галузі водного законодавства регулюються з метою охорони водних ресурсів, поліпшення стану водних об’єктів і прав підприємств, установ, організацій і громадян на водокористування.
Згідно з чинним законодавством, малі водойми (озера) передаються в оренду місцевою владою при наявності розроблених паспортів водних об’єктів. Дозволяється використовувати їх для потреб рибного господарства, в культурно-оздоровчих, лікувальних, рекреаційних, спортивних і туристичних цілях.
Можливим є також облаштування та упорядкування малих штучних водойм на території України фізичним або юридичною особою при наявності необхідних дозвільних документів.
Я маю високу кваліфікацію і великий досвід роботи в сфері природних об’єктів. Надаю послуги з оформлення дозвільної документації для облаштування та упорядкування малих водойм, проводжу консультації з фінансової діяльності, здійснюю юридичну експертизу дозвільних документів.